Период на услуги


За бижута със скъпоценни камъни:  в случай на падането им по време на гаранцията, продавачът ще ги замени безплатно, в рамките на 15 дни, но само ако повредата не е по вина на клиента. Гаранцията не покрива щети на бижутата, получени поради неспазване на указанията, посочени в гаранционния сертификат, който идва при закупуване на продукт TEILOR, злополуки, небрежност, неправилна употреба или други фактори, несвързани с материала или производството.


Ремонтите на продуктите в гаранция ще бъдат извършени без промяна в рамките на 15 дни, съгласно член 112-115 от ЗЗП., ако се потвърди, че неизправност на продукта е довела до такова влошаване на състоянието на продукта.