ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. ОБЩИ АСПЕКТИ


1.1. Настоящите Общи условия („Общи условия”) управляват отношенията между дружество TEILOR S.R.L., румънско дружество с ограничена отговорност, с дружествено седалище, разположено в Румъния, окръг Арджеш, община Питещ, ул. Смеурей № 54, регистрирано в Служба “Търговски регистър” при Общ съд Арджеш под пореден номер J3/1681/2003, единен идентификатор на европейско ниво (EUID) ROONRC.J3/1681/2003, ЕИК RO 15997524 („Дружеството” или „Ние”) и лицата, които използват („потребител”) интернет страницата www.teilor.bg („сайта”) и/или услугите, предлагани от дружеството с посредничеството на сайта („услуги”).


1.2. Достъпът и използването на сайта, включително която и да е страница или компонент от него, или която и да е услуга, предоставяна чрез сайта, може да бъде направено само в съответствие с настоящите Общи условия, които включват Политиката GDPR, Политиката за използване на бисквитки и Политика за видеонаблюдение ( CCTV), които също се публикуват на уебсайта www.teilor.bg


1.3. За използването на услугите можем да поискаме от потребителя да изрази съгласието си с настоящите Общи условия чрез конкретно действие, което има значението на недвусмислено съгласие (например поставяне на отметка в конкретното поле „Прочетох и приемам Общите условия на сайта”).


1.4. За да се гарантира спазването на условията за достъп и използване на услугите, потребителите трябва да проверяват по време на всеки достъп до сайта и общите условията за ползване. Дори ако не успеете да прегледате условията, но използвате сайта, ние ще приемем, че сте приели този набор от Общи условия (включително всички актуализации към тях).


1.5. Ако не сте съгласни с разпоредбите на този набор от Общи условия (включително всякакви актуализации към него), моля, не използвайте или, в зависимост от случая, спрете да използвате сайта или услугите, предлагани от нас, в зависимост от случая може би.


1.6. Дефиниции:


Сайт – домейн teilor.bg


Акаунт - секцията на сайта, състояща се от имейл адрес и парола, която позволява на купувача да изпрати поръчка и която съдържа информация като потребителско име, парола, адрес за доставка и история на поръчките. Потребителят ще гарантира, че цялата информация за акаунта е точна, пълна и актуална.


Потребител - всяко физическо лице на възраст над 16 години или юридическо лице, регистрирано в сайта, което чрез създаването на акаунта изразява съгласието си относно специфичните клаузи за сайта в раздела Общи условия.


Купувач - всяко физическо лице на възраст над 16 години или юридическо лице, което създава акаунт в сайта и прави поръчка


Любими - раздел на акаунта, който позволява на потребителя да създава списъци с продукти, които иска да следва, за да направи възможна покупка.


Списък с любими - раздел в акаунта, където потребителят може да добавя продукти, които иска да следва, за да направи възможна покупка. Потребителят може да прави промени в списъка, като добавя или изтрива продукти или като ги прехвърля в количката.


Пазарска количка - радсел в акаунта, в който потребителят може да добавя продукти, които иска да закупи


Поръчка - електронният документ, чрез който купувачът предава на продавача намерението си да закупи продукти от сайта.


Договор - представлява договорът от разстояние, сключен между продавача и купувача, без едновременното физическо присъствие на продавача и купувача.


Съдържание:


Цялата информация на сайта, която може да бъде достъпна чрез електронно оборудване.


Всяка форма на комуникация, предадена от продавача на потребителите чрез всякакви електронни или други средства.


Търговски комуникации - съобщения чрез уебсайта, имейл, мобилен телефон, в които продавачът предава на потребителя информация относно текущи кампании, текущи или бъдещи оферти и промоции, кампании за пренасочване, анкети или обща информация


Транзакция - събиране или възстановяване на сума в резултат от продажбата на продукт през сайта, в зависимост от начина на плащане или възстановяване


2. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ


2.1. Публикуваните от дружеството статии (текстове + изображения) са под закрилата на законите за правата на интелектуална собственост (като - но не само: Закон № 8/1996 за авторското право и сродните му права, Закон № 84/1998 за марки и географски указания). Възпроизвеждането на какъвто и да е писмен или илюстративен материал в тези статии е строго забранено без предварителното съгласие на издателя.


3. СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА


3.1. (Регистрираните) потребители са единствено отговорни за съдържанието на техните съобщения.


3.2. За да установим връзка за комуникация, основана на благоприличие и взаимно уважение, в раздела за коментари, предоставен от сайта, молим всички потребители да вземат предвид следните правила:


3.3. a) не използвайте неприличен език; не се допускат обиди от всякакъв вид; Не е разрешено да се използват имена, които съдържат обиди, тривиалности, вулгарни думи;


б) не са разрешени асоциални съобщения; тези, които подбуждат към незаконни действия, насилие или ксенофобия;


в) постове, съдържащи дискриминация, не са разрешени, независимо дали се отнасят до пол, възраст, религия, сексуална ориентация и др .;


г) всички съобщения изразяват само гледната точка и мненията на техните автори; цялата отговорност, от правна гледна точка, е изцяло на авторите, както в случаите на статиите, публикувани на сайта, така и на съобщенията и материалите, качени от потребителите на сайта;


д) за да можем да ви отговорим индивидуално на различни публикации, моля попълнете реалния имейл адрес;


е) всяко отклонение от настоящия регламент ще доведе до заличаване или модификация на публикуваното съобщение;


ж) име на акаунт: не е разрешено да се използват имена със сексуални конотации;


з) не е разрешено да се използват обидни имена за различни социални категории;


и) забранено е излъчването на клеветнически, заплашителни, вулгарни, нецензурни съобщения, които подтикват към расова омраза, злонамерени, неточни или които противоречат по какъвто и да е начин на закона, както във форума, така и на всяко друго място в уебсайта.


й) забранено е използването на информацията, предоставена от останалите членове, за получаване на материални облаги или за търговски цели.


к) забранено е събирането на лични данни за другите потребители на сайта;


л) не е разрешено да се използват имената, които чрез тяхното съдържание рекламират различни сайтове, компании или продукти;


м) забранено е публикуването, качването или предаването под какъвто и да е вид на сайта на незаконни материали или материали, които не отговарят на приложимото законодателство, включително законодателството относно авторското право, търговските марки или други права на индустриална собственост;


н) забранено е използването на сайта с цел популяризиране на незаконни дейности или предоставяне на информация, свързана с незаконни дейности;


о) забранено е използването на сайта за публикуване или предаване на рекламни, промоционални или "спам" съобщения;


п) не са разрешени съобщения, съдържащи лични данни като телефонни номера, адреси, ЕГН, номера на лични карт, идентификатори на съобщения, имейл адреси;


р) забранено е да претендирате, че сте друго лице, да представлявате друга институция или да твърдите невярно, че сте свързани с лице или институция;


3.3 За неспазване на тези правила от потребителите, дружеството си запазва правото да забрани достъпа до сайта и/или до някоя от предлаганите услуги.


Дружеството не контролира, а само следи съдържанието на съобщенията, предавани на сайта.


4. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ


4.1. Дружеството не гарантира, че информацията, съдържаща се в сайта, е напълно пълна или точна;


4.2. Дружеството не гарантира, че информацията, въведена от потребителите на уебсайта, е реална, коректна и не поема отговорност за начина, по който посетителите я използват;


4.3. Дружеството не гарантира, че информацията или услугите от сайта ще задоволят всички изисквания на посетителите;


4.4. Дружеството не поема отговорност за резултатите, получени от посетителите в резултат на използването на информацията или услугите на сайта; използването на информацията и услугите в сайта е на ваш риск;


4.5. Дружеството не гарантира, че услугите от сайта ще функционират постоянно, непрекъснато, без грешки;


4.6. Дружеството не поема отговорност за каквито и да е щети, които потребителите могат да имат поради временна или неизправност на сайта или за използването на информация, получена чрез използване на връзките от сайта към други сайтове (използването им е по преценка потребителите).


5. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ


Регистрирайки поръчка на сайта, купувачът се съгласява с формата на комуникация, избрана от продавача за своите търговски операции (телефон или имейл).


След като направи поръчката, купувачът ще получи от продавача електронно известие на имейл адреса, посочен при създаването на акаунта. Това уведомление не означава приемане на поръчката.


Ако поръчаният продукт/продукти вече не са на склад на продавача, той ще уведоми купувача за ситуацията и ще предложи на купувача подобни продукти. Ако купувачът не желае да закупи други продукти вместо недостъпните, продавачът ще му върне сумата, платена за първоначалната поръчка, ако е приложимо.


Договорът между купувача и продавача се счита за сключен, когато купувачът получи продукта от продавача, след извършване на плащането съгласно договорените условия.


6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ


Всички цени на продуктите, представени на сайта, са изразени в лева (BGN) и включват ДДС.


Всеки потребител може да използва сайта, за да пусне поръчка към продавача.


Потребителят може да комуникира с продавача чрез достъп до чата, предоставен на сайта, или чрез имейл адресите и телефонните номера, посочени в раздела за контакти. Продавачът има свободата да използва данните, получени от потребителя, съгласно политиката за поверителност, за да се извърши проучване на потребителски профил, поведение на клиента, с цел подобряване на услугите.


По отношение на закупуването на продукта Ring Sizer, продавачът полага усилия да предложи този продукт безплатно или с минимални разходи, но няма да покрие разходите за транспорт. Teilor също така приемат поръчката на една единица за поръчка. За да закупите още продукти Ring Sizer, моля пишете ни на contact@teilor.bg


7. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Всички материали, използвани на сайта, са интелектуална собственост на продавача. В случай на нарушаване на авторски права е предоставен имейл адресът contact.bg@teilor.bg .


Съдържанието, логата, стилизираните изображения, търговските символи, статичните изображения, динамичните изображения, представени на сайта, са изключителна собственост на продавача.


Забранено е копирането, разпространението, публикуването, прехвърлянето, промяната, използването на всяко съдържание в какъвто и да е контекст, различен от оригинала, предвиден от продавача, като се премахват знаците, които означават авторските права на продавача върху съдържанието.


Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако не противоречи на разпоредбите на Общите условия.


8. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Използвайки формата за контакт или услугата, присъстваща на сайта, потребителят декларира, че се съгласява да бъде търсен от продавача по всякакви налични средства, като попълва информацията в данните за контакт: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и разбира, че тези данни трябва да бъдат обработвани в базата данни на продавача с цел подобряване на услугите и бизнес отношенията.


По отношение на бисквитките, моля, обърнете се към Политиката за бисквитки, показана на уебсайта www.teilor.bg


По отношение на общите разпоредби относно защитата на личните данни, моля, обърнете се към Политиката GDPR, показана на уебсайта www.teilor.bg


9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Продавачът ще запази поверителността на информацията от всякакъв вид, която купувачът предоставя.


Teilor събира следната лична информация чрез сайта :


• Информация за контакт (име, фамилия, възраст, имейл адрес, адрес за доставка, телефон)


• Потребителско име и парола


• Коментари и други видове съдържание, предоставени от клиента


• Информация за лични интереси


• Демографска информация


• Данни за местоположението (тези, получени от IP адреса и адреса за доставка)


• Информация за онлайн дейностите на клиента (информация за устройството, за историята на сърфиране и поведение) чрез използване на бисквитки


Teilor използват тази информация за следните цели:


• за да оцени и подобри качеството на услугите и продуктите, за анализ на продукти и клиенти, анализ на данни и други вътрешни функции


• за да си комуникира с потребителя чрез електронна поща, мобилен телефон


• за да бъде в крак със съответните отраслови стандарти


• за да отговаря на исканията на клиента


10. ПОРЪЧКА


Купувачът реализира поръчката, като добавя продуктите в количката и финализира поръчката при извършване на плащането, като избира един от методите, посочени от продавача.


Всеки продукт, добавен в пазарската кошница, е достъпен за закупуване, стига да е в наличност на продавача. Добавянето на продукт в пазарската кошница, без да се попълва поръчката, не представлява регистрацията на поръчката, нито автоматичната резервация на продукта.


Чрез попълване на формуляра за поръчка и извършване на плащането, купувачът поема отговорността всички предоставени данни да са верни и пълни по време на покупката.


Завършвайки процеса на поръчка, купувачът се съгласява, че продавачът може да се свърже с него по всички предвидени средства, когато ситуацията го изисква.


За случаите, в които банката, издала картата на купувача, не приема плащането - в случай на онлайн плащане, или данните, предоставени от купувача, са погрешни или непълни, продавачът има право да отмени поръчката. Той ще изпрати известие до купувача и ще бъде освободен от всяко последващо задължение


11. ФАКТУРИРАНЕ– ПЛАЩАНЕ


След попълване на поръчката продавачът ще издаде на купувача фактура за доставените продукти въз основа на предоставените от него данни, съгласно действащото законодателство.


В резултат на договорните отношения, които съществуват между дружество TEILOR SRL, с посочените по-горе идентификационни данни, и дружеството, която представлявате, съответно физическото лице, в зависимост от случая, ви информираме за факта, че личните данни се обработват за фискално-счетоводни цели.


Какви данни?: Име, фамилия, данни за данъчна регистрация (за дружества), адрес, ЕГН и данни от лична карта, ако е приложимо.


Цел и продължителност?: Предадените по-горе данни представляват съществени елементи при издаването и регистрацията на данъчни документи съгласно законовите разпоредби на чл. 319 и други от Данъчния кодекс за данъчната фактура, както и впоследствие, за да се спазят приложимите законови задължения по отношение на архивирането, тъй като съгласно чл. 25 от Закона за счетоводството № 82/1991 фактурите се архивират за период от 10 години. Възможно е също да има ситуации, при които законът изисква да разрешим достъп на надзорни, данъчни и съдебни органи.


Вашето съгласие за обработката на личните ви данни е доброволно. Ако обаче откажете да дадете съгласието си, ще стане невъзможно да се издадат необходимите документи, т.е. да се водят бизнес отношения.


Права: с цел защита на личните данни, които сте ни поверили и с оглед на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. и влязъл в сила на 25 май 2018 г., ви информираме, че в съответствие с гореспоменатия регламент, както и други приложими национални правни разпоредби, имате следните права: достъп, коригиране и, без да се нарушават действащите данъчни разпоредби, изтриване на вашите данни, право да оттеглите съгласието си за обработка на данни и право на възражение срещу обработката на данни, право на ограничаване на обработката, право на преносимост на данните, право на човешка намеса в случай на индивидуално автоматизирано решение и право на подаване на жалба до органите, извършващи надзор на обработката на данни и други приложими права. За пълен анализ на GDPR политиката, моля, анализирайте уебсайта www.teilor.bg


Операторът на данни е дружество TEILOR S.R.L. с посочените по-горе идентификационни данни.


12. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ


Продавачът ще осигури правилното опаковане на продуктите за оптимално боравене и предаване на документи, необходими за доставка.


13. ЦЕНА


Продавачът ще положи всички усилия да предостави точната информация относно цената и характеристиките на продуктите. Някои функции и/или цени може да са неправилни поради човешка грешка. Ако купувачът направи поръчка, в която продуктът има грешна цена, продавачът има право да отмени поръчката на купувача.


14. ГРЕШНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


В случай на регистрация на поръчка, при която продуктът има грешни характеристики поради човешка или техническа грешка, продавачът ще положи всички усилия да достави продукт с характеристики, подобни на поръчания продукт..


15. ВРЪЩАНЕ


За покупки, направени онлайн, клиентите се възползват от период от 14 календарни дни за връщане.


Преди изтичане на срока за отказ, купувачът ще информира продавача за намерението си да се откаже от договора, като попълни формуляра за връщане, или като изпрати имейл.


Важно:


Само бижута в оригиналната опаковка (кутия за бижута TEILOR) и придружени от рекламни материали, свързани със стойността на транзакцията (кърпичка, огледало, кутия за бижута) ще бъдат приети за връщане.


Що се отнася до връщането на продуктите и възстановяването на еквивалентната стойност, те могат да се извършват само въз основа на касовия бон и само в магазина, където са закупени, в съответствие със законовите разпоредби (Закон № 449/2003 за продажба на продукти и свързаните с тях гаранции, преиздаден, с последващи изменения и допълнения), а именно: възстановяването на стойността на продукта се отпуска само ако той има производствен дефект, който не може да се вмени на купувача и продуктът не може да бъде приведен в съответствие (поправен) или не може да бъде заменен с нов, идентичен продукт.


Персонализираните бижута, поради факта, че са създадени и произведени по поръчка, не могат да бъдат върнати (в съответствие с действащото законодателство). Бижута, които са създадени и направени само по поръчка, не могат да бъдат върнати.


В случай на пръстени, чийто размер може да бъде променен, клиентът може да поиска тази услуга в рамките на максимум 15 дни от датата на покупката. Процедурата за модификация е безплатна за инкрустирани с диамант пръстени, като допълнителните разходи се начисляват само ако е необходимо да се добави материал (злато), за да се увеличи диаметърът на бижутата. Цената ще бъде изчислена въз основа на теглото/количеството добавено злато.


Продавачът ще поеме транспортните разходи, свързани с връщането в следните ситуации:


Продуктите показват сериозни щети, които ги правят несъответстващи


Доставените продукти се различават (спецификации, количество и др.) от направената поръчка;


Продуктите имат производствени дефекти;


Купувачът ще поеме транспортните разходи, свързани с връщането, ако иска да промени продукта по причини, които не са свързани с условията, изразени по-горе (тежки повреди при доставката, несъответствия между поръчката и доставения продукт, производствени дефекти).


Купувачът няма да може да върне закупените продукти и/или няма да може да поиска друго обезщетение в следните ситуации:


- Искането за връщане се прави след края на срока от 14 календарни дни.


- Върнатият продукт не е в същото състояние, в който е доставен, придружен от свързаните с него документи.


Купувачът ще бъде уведомен в имейла за потвърждение на поръчката дали продуктът е подлежащ на връщане или не и дали има разходи в случай на връщане.


Ако купувачът не върне продуктите, опаковани правилно за обработка, куриерът, определен от продавача да го вземе за негова сметка, има право да откаже да поеме пакета.


Ако купувачът избере различен маршрут за връщане от договорения от продавача, купувачът носи отговорност за всички нередности при опаковане и обработка, установени при получаване на връщането.


Продавачът ще възстанови на купувача получената сума в рамките на 14 календарни дни от датата, на която получи искането за оттегляне от него, чрез банков превод към IBAN сметка на купувача.


16. ГАРАНЦИИ


Всички продукти, продавани от продавача, се възползват от гаранционни условия в съответствие с действащото законодателство в Румъния.


Гаранционният сертификат, издаден от SC TEILOR SRL, ЕИК 15997524, J03/1681/2003, удостоверява, че продуктите на Teilor - пръстени, обеци, гривни, колиета, висулки, часовници - отговарят на параметрите и изискванията за качество в съответствие с правилата в сила. Гаранционният срок за златни бижута е 2 години за всяко несъответствие, съществуващо към датата на продажба.


Автентичността и характеристиките на скъпоценния материал - 14K злато (585 ‰)/18K злато (750 ‰) - както и скъпоценните камъни, инкрустирани в рамката за бижута, са гарантирани за цял живот. Продуктите, закупени между 15.11-24.12.2020 г., могат да бъдат променяни до 31 януари 2021 г., само придружени от ваучера и само ако не са носени и не показват признаци на износване поради неправилно боравене. Правата на потребителите са в съответствие с чл. 16 (1) от Закон 449/2003 (12).


Правата на потребителя не се засягат от гаранционните условия, посочени в настоящия сертификат. С настоящото ви уверяваме, че бижутата Teilor са маркирани в съответствие със собствения ни гаранционен знак и заглавие, който е разрешен от Националния орган за защита на потребителите - Дирекция “Благородни метали”. Тази сигурност удостоверява, че бижутата са изработени от злато.


Златото може да бъде жълто, бяло или розово. Златото се получава чрез легиране на благородния метал със смес от метали, което му придава специфичния оттенък. За да засилят блясъка на бижутата от бяло злато, те са покрити с родий. Родиевият слой може да се износи за 6-12 месеца, а бижутата да загубят блясъка си. Циркониевите камъни могат да избледнеят с времето.


За бижута, инкрустирани с камъни, в случай на тяхното отлепване/падане по време на гаранционния период, продавачът ще ги замени безплатно, в рамките на 15 дни, само в ситуации, когато това не се дължи на купувача. Гаранцията не покрива щети по бижутата поради неспазване на указанията, посочени в сертификата, злополуки, небрежност, неправилна употреба или други фактори, несвързани с дефекти в материала или изработката.


Ремонтите на продуктите, обхванати от гаранцията, ще се извършват безплатно в рамките на 15 дни, при условията на чл. 16 (1) от Закон 449/2003 (12), ако се потвърди, че трудов дефект е причината за такава вреда.


17. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКИТЕ


Собствеността върху продуктите ще бъде прехвърлена при доставка, след извършване на плащането от купувача на адреса, посочен в поръчката. Доставка означава подпис за получаване на транспортния документ, предоставен от куриера, или подпис за получаване на данъчната фактура в случай на прибиране на продуктите от физическото местоположение на продавача).


18. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


Настоящите Общи условия са предмет на законодателството на Румъния. Всички спорове, възникнали между продавача и потребителите/купувачите, ще бъдат уредени по взаимно съгласие или, ако това не е възможно, споровете ще бъдат разрешени от компетентните румънски съдилища.


19. РАЗНИ


19.1. Дружеството си запазва правото да актуализира периодично този набор от Общи условия (например да отговарят на промените в законодателството или услугите, предоставяни от дружеството). Регистрираните потребители ще бъдат уведомени за всякакви актуализации/промени в Общите условия и ще трябва да се съгласят с актуализираните Общи условия.


19.2. За да осигури спазване на условията за достъп до сайта и използване на услугите, потребителят трябва да проверява по време на всеки достъп до сайта Общите условия за използване на сайта. Използването на сайта и/или каквито и да било услуги, дори в случай на пропуск на потребителя да анализира приложимите условия, представлява изричното съгласие на потребителя да приеме съответните условия.


19.3. Защита на данните: доколкото, освен представената по-горе информация, считате, че се нуждаете от допълнителни разяснения относно въпроса с личните данни, можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: gdpr@teilor.bg или на адреса на дружественото седалище на оператора, посочен в уводната част.


19.4. За всяко неспазване на този набор от правила, наблюдение, жалба или проблем, свързани със сайта, моля, пишете ни на: contact.bg@teilor.bg